ZADNJA STANICA ŽIVOTA


Ne vidim ga više, a svako je jutro oko 6 sati otvarao kontejner za smeće i tražio PVC boce da sebi kupi ono što treba.

Kruh! Imao je nekih sedamdesetak godina života. Kaže, radio je 40 godina a ima jako malu penziju od koje ne može živjeti.

Nedavno sam sreo jednog drugog koji kaže da je “dida” otišao s ovog svijeta.

Vjerojatno, dobro za njega. Otišao je na bolje mjesto.

Žalosno je to, što mu je zadnja stanica života bila – kanta za smeće.

Iz pisma čitatelja