POJAVLJUJU SE LAŽNI INSPEKTORI I POLICAJCI


U institucijama koje bi trebalo da garantuju sigurnost i integritet građana, sve češće se dešavaju propusti koji dovode u pitanje njihovu efikasnost i pouzdanost. Od bijega zatvorenika iz sudova do slučajeva lažnog predstavljanja i neovlaštenog kretanja po državnim institucijama, primjeri ovakvih propusta su brojni.

Posljednji primjer zloupotreba u državnim institucijama je lažno predstavljanje izvjesne Marije B. koja se predstavljala kao inspektor SIPA-e.

Navodi o čestim posjetama ovoj instituciji od strane osobe koja se predstavljala kao inspektor SIPA-e nisu bili tačni, potvrdili su iz Službe za poslove sa strancima. Iz ove službe su istakli da su posjete Marije B. bila u svojstvu pratnje direktora građevinske firme, koja je angažovala pojedince za pomoć u prikupljanju dokumentacije o boravku stranih radnika u BiH. Ipak, lažno predstavljanje nije prošlo nezapaženo, te je protiv Marije B. podnijeta krivična prijava, a predmet je predat Okružnom javnom tužilaštvu.

Ovakvi slučajevi, uključujući i nedavni bijeg osuđenog pedofila iz Osnovnog suda, postavljaju ozbiljna pitanja o efikasnosti i odgovornosti državnih institucija. Kako je moguće da dolazi do tako ozbiljnih propusta, pitanje je koje zahtjeva hitne odgovore i preispitivanje sistema nadzora i kontrole.

Sve ovo dovodi do ozbiljnog narušavanja integriteta i efikasnosti državnih institucija, što zahtjeva temeljitu analizu i preduzimanje adekvatnih mjera kako bi se obnovilo povjerenje građana u vladavinu prava i bezbjednost u društvu.