Dječiji doplatak i dalje kao socijalna pomoć u FBiH


Dvije godine u parlamentarnoj proceduri je novi zakon o pravima porodica sa djecom u Fedaraciji BiH.

Nakon usvojenog Nacrta i javne rasprave, vraća se poslanicima na konačno usvajanje.

Taj zakon trebalo bi da izjednači prava i djece i porodilja jer je do sada svaki od 10 kantona odlučivao posebno, pa u pojedinim ta prava nisu ni postojala.

Međutim, roditeljima je sporno što se i novim zakonom prava za djecu i porodilje svode na simboličnu pomoć siromašnima.