Saopštenje za javnost


Danas se navršila tri mjeseca od održavanja, posljednje, 23. sjednice Opštinskog vijeća
Bugojno. Ovako dugom pauzom u održavanju sjednica OV-a, još jednom smo, kao najvažnije
tijelo u Opštini Bugojno pokazali totalni nedostatak respekta prema građanima, kao onima,
koji su nas birali na odgovorne funkcije vijećnika u OV Bugojno. Savez za bolju budućnost
ima obavezu prema svojim biračima i njihovim interesima učestvovati u parlamentarnom radu
što mu je na ovaj način onemogućeno. Voljeli bi smo da nema potrebe za sjednicama
Opštinskog vijeća, da su svi segmenti života i rada naših institucija i građana uspješni.
Nažalost stanje kojem svjedočimo u svim sferama života naše lokalne zajednice nameću
potrebu za čestim sastancima i donošenju značajnih odluka. Građani traže informacije o
poticajima u poljoprivredi, stipendijama za bugojanske učenike, stanju budžeta, stanju sa
infekcijom Coronavirusa, prostoru izolatorija, koji se renovira, bez da je o tome upoznato
Općinsko vijeće, kao i o brojnim drugim pitanjima bitnim za svaku lokalnu zajednicu.
To su pitanja, koja bi se trebala naći na dnevnom redu sjednica OVa. Opravdano sumnjamo
da se sjednice ne zakazivaju i zbog činjenice da stranke na vlasti nemaju adekvatnog
odgovora na pomenuta pitanja i što je revolt građana svakim danom sve veći i veći, a kritike
nisu dobro došle pred izbore, koji nam slijede uskoro. Pozivamo predsjedavajućeg OV-a da se
uozbilji i u što kraćem roku zakaže sjednicu OV-a na kojoj bi se razmatrale gore pomenute i
druge bitne teme važne za život i rad naše općine, kakva je praksa u drugim općinama u SBK
i šire.