OTVORENO PISMO OPĆINSKOM VIJEĆU I KRIZNOM ŠTABU


Poštovana gospodo,
U našem Bugojnu, situacija je sve složenija. Sve je veći broj naših građana, sa simptomima
bolesti i sve je više oboljelih od korona virusa, a na žalost povećava se i broj onih koji gube
bitku sa bolešću.


Zdravstvene ustanove,naši doktori i medicinsko osoblje daju sve od sebe, i ovim putem im
pružamo punu podršku,međutim bez aktivnog uključenja svih koji se trebaju pozabaviti
aktuelnom situacijom, stanje ide sa lošeg na gore .
Ovim putem pozivamo „Krizni štab općine“ da se hitno oglasi, vezano za drastično pogoršano epidemiološko stanje na području općine.


Takođe tražimo, da u koordinaciji sa općinskim vijećem, Krizni štab, poduzme potrebne
mjere kojima bi se ublažila definitivno teška pandemijska kriza.
Nije tajna da je Bugojno među najugroženijim sredinama u SBK pa i šire,to je činjenica i to
treba jasno kazati.


Između ostalog treba razmotriti specifične okolnosti u gradu vezano za početak nastave u
našim osnovnim i srednjim školama.


Javnosti je poznato da nekoliko uglednih doktora,direktora bolnica na području SBK,smatra
da dravstvenom sistemu prijeti, kako rekoše kolaps ako stanje ostane ovakvo.
Gospodo, sazovite hitno Općinsko vijeće i Krizni štab, da se donesu hitne mjere koje
mogu efikasno zaustaviti ili barem znatno ublažiti teško pandemisko stanje u
gradu,vremena nema, nastava kreče u ponedjeljak !!!

BILANOVIĆ ĐEMAL